Nově můžete zaplatit až po dodání služby a jen v případě spokojenosti!

Překlad z češtiny do angličtiny

Máte zájem o kvalitní překlad z češtiny do angličtiny? Ať už jde o překlad obchodního sdělení, školní práce, dopisu nebo návodu na používání určitého výrobku, naši prodejci na Stovkomatu si s vaším zadáním hravě poradí.

Nejprodávanější

3.
Cena
od 1 210 Kč

Překlad z češtiny do angličtiny

Ačkoliv je angličtina světovým jazykem a spousta lidí ji obstojně ovládá slovem i písmem, přesto je povětšinou lepší mít k dispozici profesionální překlad, kterým si můžete být jisti. V našem článku se dozvíte, co si lze pod pojmem překlad představit a jak vypadá dobrý překladatel.


Co vše si představit pod pojem překlad?


Překlad je podle lingvistické teorie písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého. Odborně lze překlad označit slovem translace, věda o překladu a tlumočení se pak nazývá translatologie.

Osoba, která se věnuje překladům, se nazývá překladatel/ka. Od překladatele je třeba odlišit tlumočníka/tlumočnici. Na jedné straně překladatel pracuje s fyzickým textem, který překládá do požadovaného jazyka, na straně druhé je tlumočník, který převádí mluvený projev z jednoho jazyka do druhého.

V rámci praxe rozlišujeme několik druhů překladu, od čehož se odvíjí i samotné nároky na překlad. Setkat se můžeme například s uměleckým, populárně-naučným, administrativním, odborným nebo náboženským překladem.

Dále se v teorii překladu můžeme setkat s interlingválním (překlad z jednoho jazyka do druhého), intralingválním (překlad provedený v rámci jednoho jazyka - např. převod archaického textu do moderní podoby) a intersemiotickým (překlad mezi různými znakovými systémy) překladem.


Jak vypadá dobrý překladatel z češtiny do angličtiny?


Základní podmínkou kvalitního překladatele z češtiny do angličtiny je perfektní znalost obou jazyků. Ty může získat dlouhodobým pobytem v dané zemi (v případě angličtiny jsou možnosti cílové země rozmanité) nebo studiem na vysoké škole. Na vybraných univerzitách lze studovat přímo obor překladatelství (v českých poměrech jde o Karlovu univerzitu nebo Masarykovu univerzitu). Univerzitní vzdělání však není podmínkou, překladatelem se může zájemce o tuto kariéru stát i díky absolvování specializovaných kurzů.

Nutno však dodat, že cílový jazyk (tj. jazyk, do kterého překladatel text převádí - v tomto případě angličtina) by měl být jeho mateřským jazykem. Ovšem ideální situace by byla, pokud by byl překladatel bilingvní, tedy jeho rodným jazykem by byla jak angličtina, tak čeština.

Důvodem je, že pouze rodilý mluvčí dokáže odhalit všechny gramatické i stylistické jevy, které činí výsledný překlad přirozeně čitelným, srozumitelným a plně adaptovaným všem lingvistickým zákonitostem anglického jazyka. Překladatel, který není rodilým mluvčím angličtiny, se sice může naučit všechny gramatické zákonitosti, nicméně speciálně stylistika mu bude dělat problémy, protože ta kolikrát nespočívá v mechanickém naučení určitých jevů (jako u gramatiky), ale spíše v zažití jazyka.

Nicméně poměrně dost překladatelů, pro které není angličtina mateřským jazykem, spolupracuje s rodilými mluvčími. Tito „nerodilí” překladatelé mají ale zase jinou výhodu, a to, že jsou plně schopni pochopit překládaný text (v tomto případě český).

Dobrého překladatele poznáte i podle toho, že se specializuje na určitou oblast. Překladatelů a překladatelek do běžné angličtiny je mnoho, a proto se někteří z nich stali odborníky na angličtinu ve specifické sféře. Jde například o překladatele literárních děl, ale i řadíme sem i překlady do lékařské, právnické, technické nebo ekonomické angličtiny.

Vzhledem k tomu, že práce překladatele spočívá v komplexní práci s jazyky, je třeba, aby výsledný anglický text byl i bez různých překlepů a měl by být formálně upravený do čitelné podoby.

Hodnocení Jobů v kategorii Překlad z češtiny do angličtiny

200 recenzí

100%

kvalita dodané práce

100%

kvalita komunikace

100%

lidí Job doporučuje

Poslední hodnocení

Vse v poradku, dekuji.
170 Kč
Moc dekuji:-)
335 Kč
Opět spokojenost!
170 Kč
Skvělá komunikace a spolupráce. Zakoupíme znovu. Díky moc!
170 Kč
Super !
170 Kč
Vynikající práce!
170 Kč
Děkuji
335 Kč
Naprostá spokojenost! Doporučuji!
170 Kč
Perfektní!
335 Kč
Jako vždy skvělá práce :-)
335 Kč