Nově můžete zaplatit až po dodání služby a jen v případě spokojenosti!

Referáty

Dostali jste za úkol napsat referát, ale netušíte, jak jej zpracovat? Nebo ho nestíháte odevzdat v termínu? Nemusíte propadat panice. Naši prodejci na Stovkomatu vám rádi s vaší školní prací pomohou. Za referát ze Stovkomatu určitě dostanete jedničku s hvězdičkou.

Nejprodávanější

Referáty

Napsat výborný referát je poměrně složité. V prvé řadě záleží na samotném tématu, neboť některá témata se zpracovávají lépe, některá hůře. Pokud jste referát nikdy nepsali nebo netušíte, co by měl výsledný text všechno obsahovat, čtěte dál.Co je to referát?


Referát je slohový útvar, který čtenáři práce předkládá autorem zjištěné poznatky o zadaném tématu. Cílem autora je zjistit hlubší informace o konkrétním problému a sepsat je do čtivé podoby. Kromě naučného charakteru by měl referát dodržovat i formální rysy odborně psaného textu.
S referátem se nejčastěji setkáte na základní a střední škole a je možné jej zpracovávat prakticky v rámci všech vyučovaných předmětů – od fyziky, přes češtinu, až po výtvarnou výchovu. Většina učitelů považuje referát za předstupeň seminárních prací, jež se obvykle zpracovávají na vysokých školách (i na gymnáziích), a proto svým žákům zadávají referáty, aby je připravili na sofistikovanější texty v jejich navazujících studiích.Jak napsat dobrý referát?


Základem je především vhodně zvolené téma. Pokud vám téma zadá vyučující, máte štěstí. Jestli je ale výběr tématu na vás, dbejte na to, aby se nejednalo o velmi specifické či konkrétní téma – mohlo by se vám stát, že moc zdrojů k psaní textu nenajdete nebo by mohlo vyjít najevo, že jde nakonec o téma vhodné ke skutečnému vědeckému zkoumání.
Dalším krokem je pak shromažďování zdrojů, ze kterých budete čerpat informace. Zde se především vyvarujte pochybných internetových stránek. Někteří vyučující dokonce neuznávají ani Wikipedii jako relevantní zdroj. Poznatky k vašemu referátu tak hledejte především v učebnicích, odborných knihách či článcích a na důvěryhodných internetových stránkách.
Pokud tyto dva kroky máte splněny, můžete se pomalu, ale jistě pustit do psaní. V tom by vám měla pomoci osnova, která znázorňuje jakousi tematickou osu referátu. Díky osnově nejenže budete mít přehled o obsahu vaší práce, ale zároveň vám osnova bude bránit v odklonu od tématu.Jak by měl dobrý referát vypadat?


Existují určitá formální a obsahová pravidla, která by pisatel referátu měl bezvýhradně dodržovat. Jaká to jsou se dozvíte níže.
Po formální stránce by měl být referát prostý chyb – pravopisných, stylistických i gramatických. Pokud referát píšete na počítači, dbejte na správné formátování a sjednocené písmo. Jestli naopak odevzdáváte ručně psanou práci, ujistěte se, že váš rukopis je čitelný a v textu zbytečně moc neškrtáte. Pro obě formy textu ale platí, že jednotlivé pasáže musí být seřazeny do odstavců. V neposlední řadě je též nutné správně citovat a na závěr referátu uvést seznam použitých zdrojů.
Před odevzdáním si text důkladně pročtěte, případně využijte pomoci někoho jiného. Nezainteresovaná osoba totiž může odhalit chyby, které vy byste mohli přejít bez povšimnutí. K závěrečné kontrole práce můžete využít i služeb korektorů na Stovkomatu.
Co se týče obsahu, zde si dávejte především pozor na to, aby se referát držel zadaného tématu. Odklon od tématu totiž může znamenat nedostatečnou. Stejně tak je nezbytné, aby jednotlivé sekce referátu na sebe logicky navazovaly. Referát pište vlastními slovy, případně využívejte citací. Vyvarujte se proto mechanickému kopírování celých pasáží z použitých materiálů. Takový způsob práce se zdroji nazývá plagiátorství, a to se v akademické obci netoleruje.