Nově můžete zaplatit až po dodání služby a jen v případě spokojenosti!

Překlad ze španělštiny do češtiny

Neovládáte španělštinu, nicméně potřebujete překlad nějakého textu? Ať už se jedná o překlad knihy do školy, článku pro akademické účely nebo obchodního dopisu, naši prodejci si s tím hravě poradí. Stačí si jen vybrat svého překladatele na Stovkomatu.

Nejprodávanější


Když si do vyhledávače zadáte překlad ze španělštiny do češtiny, vyjede vám mnoho možností. Jak ale vybrat toho pravého překladatele? To se dozvíte v našem článku, který vám nejen pomůže s výběrem, ale zároveň vám i vysvětlí, co to překlad vlastně je.


Co vše si lze představit pod pojem překlad?


Jedná se o písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého. V lingvistické teorii se proces překladu nazývá translace a věda, která se zabývá zkoumáním překladu, se nazývá translatologie. V závislosti na překládaném textu se pak rozlišuje překlad textu uměleckého, odborného, administrativního, populárně-naučného nebo návodu k použití.

Teorie rozlišuje několik druhů překladu - interlingvální (překlad z jednoho jazyka do druhého; jedná se zároveň o nejčastější formu překladu) intralingvální (překlad v rámci jazyka; například převod archaické mluvy do moderní podoby jazyka) a intersemiotický (tj. meziznakový překlad, kdy dochází k převodu mezi různými znakovými systémy).

Osoba, která se věnuje překladatelství, se nazývá překladatel/ka. Takový člověk perfektně ovládá oba jazyky, slovem i písmem, přičemž alespoň jeden z těchto jazyků (zde čeština) by měl být pro překladatele mateřským jazykem. Kromě toho by měl mít překladatel výborné vyjadřovací schopnosti a umět pracovat s textovými editory a speciálními softwary.


Jak poznáte dobrého překladatele ze španělštiny do češtiny?


I když vás to možná překvapí, dobrého překladatele nepoznáte jen podle perfektních jazykových znalostí. Nicméně jazyková výbava je to, co dělá překladatele překladatelem. Tu prakticky může získat dvojím způsobem. Buď se jedná o člověka, pro kterého je cílový jazyk jazykem mateřským (může jít i o bilingvního člověka, tedy znalého obou jazyků na úrovni rodilého mluvčího) nebo o člověka, který se cílový jazyk naučil. Znalosti druhého jazyka získá buď pobytem v zemi, kde se tímto jazykem mluví, studiem na vysoké škole nebo speciálními jazykovými a překladatelskými kurzy.

Asi jste si v předchozím odstavci všimli slova „cílového”. Toto slovo jsme použili proto, neboť správný překladatel by měl překládat pouze do jazyka, jehož je rodilým mluvčím - v tomto případě čeština. Samozřejmě existují texty, u kterých si vystačí i nerodilý mluvčí (a spousta takových překladatelů navíc s rodilými mluvčími spolupracuje), nicméně pouze osoba, který jazykem mluví od dětství, je schopna identifikovat všechny případné chyby (nejvíce stylistické).

Dobrý překladatel by vám neměl odevzdat nehotový text plný faktických, stylistických, případně i gramatických chyb. Samotným překladem textu totiž práce překladatele nekončí. Samozřejmě záleží na požadavcích klienta - někteří chtějí čistě překlad, bez následných úprav, které si pak udělají sami (například u reklamních a marketingových textů) - nicméně překladatel by měl text po překladu několikrát projít, formálně upravit a vychytat všechny chyby.

Výsledný překlad by v prvé řadě měl být srozumitelný. Klient, který si překladatelské služby objednává, totiž původnímu textu nerozumí nebo nemá takové znalosti, aby si troufl na vlastní překlad. Je tedy na překladateli, aby text upravil do čitelné a přirozené podoby.

Skvělý překlad poznáte i podle toho, že užitá terminologie je jednotná, srozumitelná a v daném oboru se běžně používá. Vzhledem k tomu, že texty z některých odvětví jsou náročné i pro klasického překladatele, se většina z nich začala specializovat na určité odvětví. Pokud tedy například máte dokument obsahující právnickou terminologii, poptávejte překladatele se specializací na právo.

Hodnocení Jobů v kategorii

16 recenzí

92%

kvalita dodané práce

92%

kvalita komunikace

92%

lidí Job doporučuje

Poslední hodnocení

Doporučuji
350 Kč
Děkuji
225 Kč
Perfektní spolupráce
225 Kč
skvělá komunikace a rychlost
225 Kč
rychlá a kvalitní práce
350 Kč
Perfektní a rychlá práce. Mnohokrát děkuji.
225 Kč
Skvělá práce a díky za překlad. Vím, že se jednalo o náročný text.
225 Kč
Dobrá práce a rychlost dodání, mohu doporučit
225 Kč
Skvělá práce...díky
225 Kč
Vše v pořádku, děkuji
350 Kč