Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb a zboží poskytnutých prostřednictvím on-line obchodu Stovkomat.cz naší společností

Stovkomat s.r.o., se sídlem Antala Staška 1009/31, 140 00 Praha 4, IČ: 03082989, DIČ: CZ03082989 (jsme plátci DPH)

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227340

Kontaktní e-mail: info@stovkomat.cz

 

1.     Za jaké vady odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb a zboží odpovídáme za to, že služby ani zboží při převzetí nemají vady. Jakostí při převzetí se rozumí to, že služba či zboží:

-    má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

-    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

a.       Vady zboží

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo od smlouvy do 14 dnů od smlouvy odstoupit v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2se vztahuje pouze na spotřebitele.

b.       Vady služeb

Případnou vadu služeb je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o ní dozvíte, nejpozději potom do šesti měsíců od poskytnutí.

 

2.     Jaká je záruční doba?

U spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

 

3.     Jaká práva z vadného plnění máte?

a.       Vady zboží

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady máte dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdržel (s výjimkou případů stanovených zákonem).

b.       Vady služeb

V případě, že byla služba poskytnuta vadně, máte právo na bezplatnou náhradní službu, nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Pokud konkrétní poskytovatel Jobu nabízí garanci, máte v případě oprávněné reklamace vždy nárok na kompenzaci ve výši 50 Kč.

4.     Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-     jste o vadě před převzetím věci věděli;

-    jste vadu sami způsobili;

-    uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-    opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-    vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

5.     Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako poskytovatel) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pro urychlení reklamace doporučujeme reklamaci uplatnit přímo u poskytovatele uvedeného u konkrétního Jobu.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-    Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

-    Pokud reklamujete zboží, zašlete jej na naši doručovací adresu (nebo přímo poskytovateli) nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Podmínky platné od 1. 5. 2015

Garance vrácení peněz

Není zakázka dodána tak, jak byla inzerována? Kvalita neodpovídá popisu nebo byla dodána pozdě? Peníze vám okamžitě vrátíme!

Bezpečí uživatelů

Veškeré zakázky poskytuje přímo Stovkomat.cz. Nám platíte, my garantujeme dodání zakázky. Vaše kontaktní a platební údaje jsou u nás v bezpečí.

Vždy na příjmu

Nevíte si rady, chcete se zeptat nebo si postěžovat? Napište nám přes kontaktní formulář. Odepíšeme do 24 hodin nebo dáme 50 Kč!

Hodnocení uživatelů

Robert F.
4 roky na Stovkomatu

Roberte, na Stovkomatu hodně nakupujete, jste tedy na Stovkomatu spokojen?

Ano, nakupuji zde již několik let. A to Joby všech kategorií. Nejčasteji pro pracovní potřeby, ale nezřídka také pro osobní potřebu. Velmi oceňuji hodnocení ostatních uživatelů. Díky tomu 9 z 10 nákupů ohodnotím na 5 hvězd...

Doporučil byste Stovkomat ostatním uživatelům?

Určitě.

Honza z Prahy
Získat kvalitní odkaz, logo nebo propagaci na sociálních sítích za cenu jednoho oběda?
Jitka z Chomutova
Nakoupila jsem pár log. Výtečná kvalita!
Kryštof z Lužnice
Garance vrácení peněz je super. To chválím.
Honza z Pyšel
mám tu nejvíce prodejů, takže já jsem spokojen :)
Tereza z Ostravy
Ráda a často nakupuji texty na míru.
Pavel z Prahy
Pro internetové služby je Stovkomat ideální.

Přihlaš se k newsletteru

A získávej slevové akce, tipy ma joby a další zajímavé informace

© 2012 - 2019 všechna práva vyhrazena Stovkomat s.r.o.