Nově můžete zaplatit až po dodání služby a jen v případě spokojenosti!

Závěrečné a seminární práce

Potřebujete pomoci s napsáním závěrečné nebo seminární práce? Od toho jsou tu naši vzdělaní a sečtelí prodejci, jejichž znalosti vám pomohou překonat tuto na první pohled nezdolnou překážku. Od úspěchu vás už jen dělí objednání Jobu.

Nejprodávanější

Závěrečné a seminární práce

Závěrečné a seminární práce patří mezi odborné texty, se kterými se setká každý student především vysokých a vyšších odborných škol (se seminárními nebo absolventskými pracemi se může setkat i žák střední školy). Tento článek vám představí jednotlivé druhy závěrečných prací, vyloží, co to je seminární práce a na co si při psaní všech těchto prací dát pozor.


Co jsou to závěrečné práce a jaké druhy známe?


Jedná se o druh školní práce, jejímž odevzdáním student ukončuje předmět, ročník nebo studium - vysokoškolské nebo vyšší odborné. Všechny níže vyjmenované závěrečné práce jsou nezbytnou podmínkou pro to, aby student úspěšně ukončil studium a získal titul, na který aspiruje.

Pod pojmem závěrečná práce si většina vybaví bakalářskou práci (někdy nesprávně označovaná jako bakalářská diplomová práce), kterou se ukončuje právě bakalářské studium.

Mezi závěrečné práce dále řadíme diplomovou práci, kterou student odevzdává na konci magisterského nebo navazujícího magisterského studia. Na tento typ práce se kladou vyšší požadavky, než na práci bakalářskou - musí být odbornější, delší a vycházet z většího množství zdrojů.

Nesmíme zapomenout ani na rigorózní nebo disertační práce, jejichž napsání je nezbytné pro získání navazujících vysokoškolských titulů - v případě rigorózního řízení jde například o tituly JUDr., PhDr. nebo RNDr., přičemž tyto tituly se řadí na magisterskou úroveň (často se o nich hovoří jako o tzv. malém doktorátu). Naproti tomu disertační práce je výstupem řádného doktorského studia a student (doktorand) po splnění všech předpokladů získá titul Ph.D.

Do závěrečných prací řadíme i absolventské práce, které patří mezi jednu z podmínek pro úspěšné absolvování vyšší odborné školy a získání titulu DiS.


Co jsou to seminární práce?


Seminární práce je typ odborného textu, který musí student napsat za účelem zdárného absolvování předmětu nebo dokončení ročníku.

Možná jste se spíše setkali s pojmem semestrální práce. Rozdíl mezi oběma druhy textů prakticky není, nicméně student má na psaní semestrální práce více času, což vyplývá i z toho, že semestrální práce bývá delší (od 10 do 30 stran, naproti tomu seminární práce mívá okolo 10 stran).


Na co si při psaní těchto prací dát pozor?


Ať už se musíte poprat s nějakou závěrečnou nebo seminární prací, oba tyto typy se považují za akademické práce, které musí splňovat určitá kritéria.

V prvé řadě si student musí přečíst obecné požadavky, jenž jeho škola na daný typ prací klade. Student se po přečtení takových informací dozví zejména, jakou citační normu používat, jak text formátovat, případně jak postupovat při samotném psaní (tím se má na mysli možnost konzultace s vedoucím práce, kde všude vyhledávat zdroje apod).

Práce musí být po obsahové i formální stránce bezchybná. Co se týče samotného obsahu, ten musí odpovídat vybranému tématu, vycházet z dostatečného množství zdrojů a přinášet nové, relevantní poznatky ke zkoumané oblasti. Za tímto účelem může student práci konzultovat s vedoucím své práce nebo jiným vyučujícím.

Druhou nezbytnou náležitostí je formální vzhled práce. Ať už závěrečná nebo seminární práce, obě by měly být po pravopisné, stylistické, ale i gramatické stránce bez chyb. Vzhledem k tomu, že studenti píší tyto práce v textových editorech, je potřeba, aby náležitou pozornost věnovali i formátování. Tím se má na mysli například zarovnání do bloku, používání jednotného písma, číslování stránek, ale i návaznost jednotlivých kapitol nebo adekvátní zařazení příloh do koncepce práce.

Hodnocení Jobů v kategorii Závěrečné a seminární práce

136 recenzí

100%

kvalita dodané práce

100%

kvalita komunikace

99%

lidí Job doporučuje

Poslední hodnocení

Skvělá komunikace, rychlé dodání, moc doporučuji
250 Kč
Vše super:)
267 Kč
Super, doporučuji
450 Kč
Děkuji , jsem spokojená.
450 Kč
Dobře odvedená práce.
450 Kč
Opět mohu jen doporučit, vše proběhlo rychle a perfektně, děkuji.
250 Kč
Dobrý podvečer, dokonalá práce.
Jsem spokojena.
Děkuji za Vaši ochotu a dřívější dodání. :)

Přeji krásné prožití svátků.
450 Kč
Super práce!
220 Kč
Doporučuji
220 Kč
Výborná a rychlá práce, stejně jako minule, děkuji.
250 Kč